info@hbeter.nl

Schoolregels? Nergens voor nodig!

Januari 2007


Ik zit in de derde klas van de middelbare school en het eerste grote kiesmoment is aangebroken: het vakkenpakket. Hierover heb ik een gesprekje met onze decaan. Wat mijn plannen zijn? Nou, ik wil graag een Natuur&Gezondheid profiel. Als taal kies ik Frans, of nee Duits… Eigenlijk wil ik graag beide talen doen. In de vierde is dat bij ons sowieso verplicht, dus dit is een probleem voor later. Toch is er ook nu al een probleem: ik wil graag economie én management & organisatie in de vrije ruimte doen. Dat is volgens de decaan nergens voor nodig. Het is te druk, past niet in het rooster en het is sowieso niet zinvol. Meer dan twee extra vakken? Dat wil er op school niet in. Maar ik houd vol, want dit wil ik echt heel graag…

Mei 2007

Ik heb voet bij stuk gehouden, maar dat de decaan het er nog niet mee eens is merk ik vandaag. De stagiaire haalt me uit de klas om het hier nog eens over te hebben. Wat ik dan van plan ben? Nou, dat heb ik dus al gezegd: economie én management & organisatie in de vrije ruimte. “Dat past niet in het rooster.” O, nou. Ik vind het prima als ik een uurtje minder kan volgen, daar kom ik wel uit. “De vakken lijken op elkaar, dus het is niet nodig.” Dat snap ik, maar ik vind ze allebei interessant en precies hetzelfde zijn ze heus niet. Het verzet wordt gestaakt en ik ga inderdaad beide vakken doen. Blijken die regels tóch buigzaam.

April 2009

Ik ben het beu op school. Echt, helemaal beu. Het is saai en ik doe liever een ander profiel. Geen goed idee, volgens mijn moeder. Maar misschien kan ik die andere vakken er gewoon bij doen? Hmm, ja! Mijn mentor neemt het voor me op en als ik naar mijn decaan (een andere) ga vindt hij het een goed idee. Die drie vakken extra, die zet hij meteen even in het systeem. En trouwens: “We hebben het er wel eens over gehad dat je misschien wat extra uitdaging nodig had, ik ben blij dat je dat nu gaat doen”. Fijn, ze raken aan mijn gekkigheden gewend.

September 2010

Het nieuwe schooljaar begint en ik word uitgenodigd op de kamer van de jaarlaagcoördinator. Daar krijg ik het rooster van alle zesde klassen in mijn handen gedrukt. Ik mag mijn rooster grotendeels zelf samenstellen! Er zijn wel een paar randvoorwaarden aan verbonden:

  • Ieder vak ten minste één uur in de week volgen, om contact met de docent te houden
  • Net zoveel uren op school doorbrengen als de andere leerlingen
  • Drie extra studie-uren inplannen, maar niet in een eerste of laatste uur

Dit was het mooiste wat mij in mijn middelbare schooltijd is overkomen. De vrijheid om mijn eigen leren te reguleren. De verantwoordelijkheid om zélf te besluiten of ik veel of weinig uren van een vak nodig had. De docenten die mij allemaal serieus namen en constructief naar oplossingen zochten als er bijvoorbeeld toetsen samenvielen. En mijn cijfers? Die stegen van een krappe zeven naar een acht gemiddeld.

Die schoolregels waren dus echt nergens voor nodig!

Door: Ellen Sinot

Comments are closed.