info@hbeter.nl

Missie

wanhoopNog te vaak lopen hoogbegaafden vast in het onderwijs. Te vaak zitten ouders met de handen in het haar omdat hun kind ongelukkig is. En te vaak weten leerkrachten niet hoe ze de juiste uitdaging moeten bieden. De meeste docenten zijn wel van goede wil, maar hebben tijdens hun opleiding (te) weinig kennis over hoogbegaafdheid meegekregen. Of het ontbreekt ze aan de tijd en middelen om kinderen extra uitdaging te bieden.

Dat moet toch anders kunnen?

Vanuit die gedachte zijn wij, Ellen en Jan Sinot, gestart met HBeter.  Ons doel? Het onderwijs beter afstemmen op hoogbegaafden. En de betrokkenen leren luisteren naar elkaar. Docenten en leerlingen dus. Maar ook ouders en hun hoogbegaafde kinderen. Want van meer begrip voor elkaar wordt iedereen beter.