info@hbeter.nl

Onderwijsprogramma

Verrijkingsprogramma voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Omdat altijd maar ‘meer van hetzelfde’ geen voldoening geeft.

Waarom?

“Dat is alleen maar bezigheidstherapie” en “meer van hetzelfde” zijn twee veelgehoorde klachten over het huidige aanbod van verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafde kinderen. We weten uit ervaring hoe vervelend het is om steeds maar méér van hetzelfde te doen. Of om een heel jaar bezig te zijn met een boekje zonder dat iemand daar ooit naar kijkt. Reden voor ons om een verrijkingsprogramma te ontwikkelen dat hiervoor een oplossing biedt.

Voor wie?

Het onderwijsprogramma is bedoeld voor een groep van vier tot zes leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Dit hoeven niet per se hoogbegaafde leerlingen te zijn. Wel is belangrijk dat de kinderen makkelijk meekunnen in de klas en dus de uren die nodig zijn voor het project kunnen missen. Ook voor onderpresteerders is deelname aan dit project een goede motivatie.

Wat?

Leerlingen gaan aan de slag met het organiseren van een activiteit (zoals een sponsorloop, benefietmarkt of schoolreisje). Hierdoor zijn de opdrachten niet alleen bezigheidstherapie, maar kunnen ze aan het eind van het project trots zijn op het gerealiseerde resultaat. De leerlingen ontwikkelen daarnaast vaardigheden die ze niet zo snel binnen de normale lessen leren. Onder andere presenteren, plannen, reflecteren, feedback geven en ontvangen, samenwerken en vergaderen komen aan bod. Daarnaast worden vaardigheden toegepast die ze in de normale lessen ontwikkelen bij bijvoorbeeld taal en rekenen. Zo leren de leerlingen een begroting te maken en (in)formele brieven te schrijven.

Hoe?

Het materiaal is nog in ontwikkeling, maar zal bestaan uit losbladige werkmappen en een docentenhandleiding. Hierdoor kan de begeleider differentiëren afhankelijk van het niveau van de leerlingen en de beschikbare tijd. De kinderen kunnen begeleid worden door een docent, onderwijsassistent of ouder. Het programma bestaat uit acht wekelijkse lessen van twee uur, eventueel op te splitsen in sessies van twee keer een uur.

Pilots

Begin 2015 stellen we het onderwijsprogramma aan enkele scholen gratis beschikbaar om het te testen. Het materiaal is dan uiteraard al door onszelf getest. Interesse om mee te doen? Stuur dan een e-mail naar <E-MAIL>.

 

NB Omdat het programma nog in ontwikkeling is, kan bovenstaande info nog wijzigen.